Kuruçeşme Tram Line Mevlana Junction Underpass Construction Work

360 m road and culvert construction
Kuruçeşme Tramvay Hattı Mevlâna Kavşağı Altgeçit Yapım İşi
Kuruçeşme Tramvay Hattı Mevlâna Kavşağı Altgeçit Yapım İşi
Kuruçeşme Tramvay Hattı Mevlâna Kavşağı Altgeçit Yapım İşi
Kuruçeşme Tramvay Hattı Mevlâna Kavşağı Altgeçit Yapım İşi
Kuruçeşme Tramvay Hattı Mevlâna Kavşağı Altgeçit Yapım İşi
Kuruçeşme Tramvay Hattı Mevlâna Kavşağı Altgeçit Yapım İşi
Kuruçeşme Tramvay Hattı Mevlâna Kavşağı Altgeçit Yapım İşi
Kuruçeşme Tramvay Hattı Mevlâna Kavşağı Altgeçit Yapım İşi
Kuruçeşme Tramvay Hattı Mevlâna Kavşağı Altgeçit Yapım İşi
Kuruçeşme Tramvay Hattı Mevlâna Kavşağı Altgeçit Yapım İşi
Kuruçeşme Tramvay Hattı Mevlâna Kavşağı Altgeçit Yapım İşi
Kuruçeşme Tramvay Hattı Mevlâna Kavşağı Altgeçit Yapım İşi
Kuruçeşme Tramvay Hattı Mevlâna Kavşağı Altgeçit Yapım İşi
Kuruçeşme Tramvay Hattı Mevlâna Kavşağı Altgeçit Yapım İşi
Kuruçeşme Tramvay Hattı Mevlâna Kavşağı Altgeçit Yapım İşi
Kuruçeşme Tramvay Hattı Mevlâna Kavşağı Altgeçit Yapım İşi
Kuruçeşme Tramvay Hattı Mevlâna Kavşağı Altgeçit Yapım İşi
Kuruçeşme Tramvay Hattı Mevlâna Kavşağı Altgeçit Yapım İşi